Tag: Centro Primo Levi

Exile and Creativity: An Anthology

Keywords: Amelia Rosselli | Arturo Toscanini | Ballata dall'Esilio | books | Centro Primo Levi | Centro Primo Levi | Channa Malkin | Columbia University | Costantino Nivola | Duo Apollon | Enrico Fermi | Everton Gloeden | Exile | Fascism | Giorgio Van Straten | Giulio Tampalini | Guido Cavalcanti | Italian Cultural Institute | Izhar Elias | Jewish culture | Joanna Klisowska | Moses ben Jacob Ezra | The Divan of Moses-ibn-Ezra | Tina Frühauf |